Skip to main content
 
 

Kurumsal

Pamuğun, iplik olarak başlayan yolculuğunda ulaşabileceği son aşaması olan Hazır Giyim ve Konfeksiyon ürünlerine dönüşmesinde, bizler de, 14 Kasım 2003 tarihinde, ofis birimi olarak ilk adımımızı atıp sektörde yerimizi aldık. 2004 yılının ilkbaharında üretim birimini, 2005 yılının ilkbaharında nakış birimini ve sonbaharında ise baskı birimini faaliyete geçirerek üretim birimlerimizi birbirine entegre etmiş bulunmaktayız.
2007 yılında şu an bulunduğumuz kendi tesisimizi inşa ederek günümüze kadar bu noktadan Orta Avrupa ülkelerindeki müşterilerimize kesintisiz olarak hizmet vermekteyiz. 2019 yılında nakış birimimizdeki kalite standartlarımızı koruyabilmek adına ve çağın getirdiği sürdürülebilir yaşam için, son teknolojiye sahip olan nakış makineleri ile yenilenmeye gidilmiştir.

2021 yılının sonbaharında da baskı kalitemizi koruyabilmek için baskı birimimizdeki tüm ekipmanların değişimini gerçekleştirmiş bulunmaktayız.
İşletmemizin %98’lik kapasite kısmını ihracatta, %2’lik kapasite kısmını da iç piyasa pazarında kullanmaktayız. Öncelikli olarak ihracat yaptığımız ülkeler arasında Almanya, Avusturya, İsviçre, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda ve İskandinav ülkeleri yer almaktadır.
İşletmemiz profesyonel bir ekibe sahip olmakla birlikte, kalite anlayışımızdan ödün vermeden, vizyonumuz olan “TECRÜBELER ASLA ESKİMEZ!…” anlayışı ile çağımızın gelişimine ayak uydurarak ihracat taahhütlerimizi yerine getirmekte ve tüm bu süreçte doğa dostu adımlarla ilerlemeye gayret göstermekteyiz.

84

Memnun Müşteri

5

Ödül

4792

Tamamlanan Proje

19

Yıllık Deneyim

İlarya Tekstil olarak ülkemizin çevre mevzuatına, ilgili yasal zorunluluklara ve hazırlanan ekolojik pasaporta uyulmaktadır. Doğal kaynakların bilinçli kullanımı sağlanmakta ve atık azaltıcı teknikler uygulanarak çevre kirliliğine sebep olan etkenler azaltılmaktadır.
İşletmemizin tüm birimlerinde mümkün olduğunca çevre dostu ürünler tercih edilmektedir. Oluşan atıkların tasnif ve imhaları çevresel etkileri göz önünde bulundurularak yapılmakta, atıkların sektör içinde ve dışında değerlendirilmesine çalışılmaktadır.
Çevremize duyarlı toplum oluşturmak amacı ile faaliyet alanımızdaki kuruluşlar ve yerel yönetimlerle iletişim ve işbirliği içinde bulunarak bölgemiz için ortak faydalar sağlanmaktadır.

Önceliğimiz;

Çevreyle ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasal düzenleme ile şartlarına uyum sağlamak.

Dünyadaki kaynakların sonsuz olmadığı bilinci ile geleceğe özenle korunmuş bir çevre bırakma sorumluluğu alarak yasal düzenlemelerin ötesine geçmek.

Birlikte çalıştığımız iş ortaklarımıza ait markalar

MİSYONUMUZ

Faaliyet gösterdiğimiz her alanda temel değerlerimiz çerçevesinde, güvenilir ve kaliteli üretim bilincimizi müşterilerimize sunmak.

VİZYONUMUZ

Araştırmacı ve inovatif yatırımlar yaparak hayalleri gerçeğe dönüştürmektir. Tekstil alanında önde gelen firmalar arasında yer alarak üretken, yaratıcı ve sürekli gelişen bir yapıya sahip olmak.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Doğaya ve topluma saygı bizim en temel değerimizdir. Etik çalışma bilinci, kaliteli üretim, sürdürülebilirlik, yenilikçilik, güvenilirlik, müşteri memnuniyeti, süreklilik ve şeffaflık ilkelerine bağlı bir işletme anlayışıdır. Değerlerimiz, çalışanlarımızın ve şirket kültürümüzün temelidir, çalışma şeklimizi tanımlar. “Sürdürülebilir bir gelecek” bakış açısıyla çıktığımız bu yolda, kalitemizden ödün vermeden süreçlerimizi yürütürüz.

İlarya Tekstil İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. tekstil sektöründeki çalışma koşullarının denetleyicisi olan uluslararası değerlendirme ve ölçüm kuruluşları ile her zaman yakın ilişki içerisindedir. Hem çalışanlarımızın mutluluğu hem de verimliliğimizin artışı için son derece gerekli gördüğümüz bu işbirliği için ilgili kurumlara teşekkürlerimizi iletiyoruz.

STANDARD 100 by OEKO-TEX®; sektörümüzde kullanılan tüm dokuma, örme, kumaş ve aksesuar malzemelerindeki ara ve son ürünler için dünya çapında bağımsız bir denetleme ve sertifikasyon sistemidir.

Sosyal uyumluluk standardı BSCI; tedarikçi kuruluşlarının sosyal sorumluluk kurallarına göre uyumluluklarını izlemenizi sağlamaktadır. BSCI, Uluslararası İş Örgütü kurallarını esas alır ve tedarikçilerin bu konuda sürekli iyileştirme yapmalarını esas tutar.

Sedex / Smeta; küresel tedarik zincirinde sorumlu ve etik iş uygulamaları iyileştirme süreçleri için adanmış, kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. Sedex, tedarik zincirinde olan kuruluşların etik ticaret konusunda gelişmesini hedefleyen bir ticaret topluluğudur.

Workplace Conditions Assessment (WCA); şirketlerin sosyal ve çalışma koşullarına, sağlık ve güvenlik, çevre ve iş uygulamalarına özel tedarik zinciri durum tespitini yönetmelerine yardımcı olmak için yerinde destek ve uzmanlık sağlar.

TECRÜBELER ASLA ESKİMEZ!…

diyerek çıktığımız bu yolda, tecrübelerimizi ödüllerimizle taçlandırdık.

İş güvenliği tedbirleri belirlenirken 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılmış olan yönetmelik, genelge ve tebliğlere göre her sektör için ayrı ayrı belirlenmelidir. İşyerinin özelliklerine göre iş güvenliği uzmanı tarafından yapılacak çalışmalar sonucunda iş güvenliği önlemleri belirlenir. Tarafların birlikte çalışması ile tüm tehlikelerin ortadan kaldırılması, kaldırılamayacak tehlikeli durumların olması halinde ise alınacak önlemler ile çalışana zarar verilmemesi için yapılacakların belirlenmesi sağlanır.

Temel iş güvenliği tedbirleri olarak çalışanların yapacakları işe uygun eğitimlerinin verilmesi, işyerimize uygun oryantasyon eğitimi alınması, kullanılması gerekli olan kişisel koruyucu donanımların tespit edilerek çalışana verilecek eğitim ile teslim edilmesi olarak belirlenebilir.

Bu eğitimler ile “İlarya Tekstil İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti.” olarak iş kazalarının sıfıra inmesi, ölümlü iş kazalarının tarihe karışması ve mutlu bir çalışma ortamının sağlanması en büyük hedefimizdir.

Sosyal Uygunluk Politikalarımız

Örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakları

İşletmemiz, çalışanların sendika veya diğer tür işçi birlikleri oluşturma ve toplu sözleşme yapma haklarına uyar.

Kuralların gözetilmesi 

İşletmemiz, iş kanunları gereğince işçilerin haklarını korumakla yükümlüdür. 

Adil ücret

İşletmemiz, çalışanların adil ücret alma haklarına uyar.

Şikayet mekanizması 

İşletmemiz, çalışanların şikayet ve önerilerini toplayacak bir sistem sağlar. 

İş sağlığı ve güvenliği

İşletmemiz, risk değerlendirmesi yaparak ve bu riskleri ortadan kaldıracak veya azaltacak tüm gerekli önlemleri alarak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlar.

Etik iş davranışları 

İşletmemiz hiçbir şekilde yolsuzluk, dolandırıcılık, zimmet veya rüşvete müsamaha göstermez. 

Genç işçiler için özel koruma

İşletmemiz, henüz yetişkin olmayan tüm işçiler için özel koruma sağlar.

Ayrımcılık yapılmaması 

İşletmemiz eşit fırsatlar sunar ve çalışanlara karşı ayrımcılık yapmaz. 

Çalışanların dahil edilmesi ve korunması

İşletmemiz, işçileri haklarından ve sorumluluklarından haberdar eder.

Çocuk işçiliğini önleme 

İşletmemiz yasal asgari yaş sınırının altındaki hiç kimseyi işe almaz. 

Borçların işgücü ile ödenmesinin önlenmesi

İşletmemiz hiçbir türlü köle, kaçak veya gayri iradi iş gücünden faydalanmaz.

İnsana yakışır çalışma saatleri 

İşletmemiz, çalışma saatleri ile ilgili kanuna uyar. 

Çevrenin korunması 

İşletmemiz çevresel bozulmayı önlemek için gerekli önlemleri alır. 

Güvencesiz çalışmayı önleme 

İşletmemiz, işçileri kanuna göre belgelendirilmiş sözleşmeler temelinde işe alır.